среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie ogrodzenia plastykowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet nie zada zezwolenia na budowę ani raportowania tego faktu starostwu powiatowemu prócz wyjątkowych wypadków.

Projekotwanie balaski plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę ani informowania tego faktu gminie z wyjątkiem kilku wypadków.

Balaski plastikowe na plot i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Tyczy się to także ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń niedaleko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania sztachetki z plastyku na ogrodzenie i furtę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę przeprowadzenia jego montażu oraz proponowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba dołączyć oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot PVC na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie uprzednio sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, jak planowane ogrodzenie z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku gdy proponowane balaski PVC na plot i furtę ze sztachetprzypadkiem może zagrażać bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować zdobycia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu stawiania ogrodzenia jest ważne przez 2 lata. Brak zaczęcia robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий